Art Kaleidoscope

Between art and craft

Reborn monkey Chita Bindi (5)

Handmade Realistic baby monkey Chita Bindi made by Ekaterina Samgina

Realistic baby monkey Chita Bindi made by Ekaterina Samgina