Art Kaleidoscope

Between art and craft

Chita Bindi baby monkey doll by Ekaterina Samgina (2)

Incredibly realistic doll – Chita Bindi baby monkey doll by Ekaterina Samgina

Chita Bindi baby monkey doll by Ekaterina Samgina