Art Kaleidoscope

Between art and craft

Chita Bindi baby monkey doll by Ekaterina Samgina (4)

Truly masterpiece – Chita Bindi baby monkey doll by Ekaterina Samgina

Chita Bindi baby monkey doll by Ekaterina Samgina