Art Kaleidoscope

Between art and craft

Delicate-paper-cut-by-Japanese-artist-Tomoko-Shioyasu

papercut art

Delicate paper cut by Japanese artist Tomoko Shioyasu